X
تبلیغات
تداوم آموزش - الگوهای برترتدریس
 امروز91/11/30 الگوهای برترتدریس پنجم وششم است. دانش آموزان راگفته ام ساعت 7:30 صبح درپژوهش سرا باشند . یکی ازبچه ها می گفت که دیشب ساعت 3 ازخواب بیدارشده تا آماده شود.3نفرازبچه ها هنوزنیامده بودند.منتظرماندیم تاهمه جمع شوند.خلاصه بچه ها آمدند ونکات لازم گوشزد گردید. درس تقریب زدن -گردکردن را انتخاب کرده بودم.تدریس انجام شد.خوشبختانه وقت کم نیاوردم. دیگرنتیجه اش توکل به خدا


برچسب‌ها: الگوهای برترتدریس

[ دوشنبه 30 بهمن1391 ] [ 10:49 ] [ مهین قربانی ایرندگان ]

[ ]